Актуелности

О нама

Предшколска установа „Радост“ основана је као самостална институција фебруара 1956-те године. Од оснивања па до данас Установа се постепено развијала а број група и деце постепено повећавао. Сада имамо девет објеката у три насељена места те обухватамо децу предшколског узраста са читаве територије наше општине – из Србобрана, Турије и Надаља.

Предшколским васпитањем и образовањем била су обухваћена деца јасленог узраста од две до три године, деца предшколског узраста од три до пет и по' година и припремне предшколске групе деце узраста од пет и по' до шест и по' година. Сви објекти су нам или новоизграђени или су на њима извршене потпуне адаптације, тако да се можемо похвалити да нам деца бораве у заиста лепим, топлим и функционалним објектима.

Ове године се у нашој Установи „Радост“ , без обзира на узраст, не плаћа партиципација, јер финансирање група у потпуности сноси Општина. У целодневном боравку такође није потребно плаћати друге режијске трошкове осим хране.

Васпитно –образовни рад у нашој Установи одвија се на српском и на мађарском језику, као и двојезично. Изводи га стручни кадар, односно, васпитачи са вишом, струковном и високом школском спремом.

Објекат Снежана у Србобрану

Објекат "Снежана" у Србобрану, у ул. Јована Поповића бр. 9 (где се налази и седиште Установе).

У овом објекту раде три групе деце, од којих је једна јасленог узраста од 2-3 године, једна средњег узраста и једна припремна-предшколска. Целодневни боравак се налази једино у овом објекту.


Објекат Палчић у Србобрану

Објекат "Палчић" у Србобрану, у ул. Николе Тесле б.б.

У овом објекту раде две групе деце млађег и старијег узраста које броје укупно 46 деце. Површина објекта је 344 квм док је површина дворишта 1.013 квм. Објекат има сопствено ЕГ на земни гас.


Објекат Бамби у Србобрану

Објекат "Бамби" у Србобрану, у ул. Лазе Костића бр. 26.

У овом објекту раде 3 групе деце. Од тога једна млађа на српском језику и две предшколског узраста на мађарском и српском језику. Укупан број деце у овом вртићу је 55. Површина објекта је 380 квм док је површина дворишта 1.246 квм. И овај објекат има сопствено ЕГ на земни гас.


Објекат Црвенкапа у Србобрану

Објекат "Црвенкапа" у Србобрану, у ул. 19. октобра бр. 58.

У овом објекту раде 3 групе деце. Једна двојезична (српско-мађарска) и по једна група припремног предшколског узраста на српском и мађарском језику. Укупан број деце у овом објекту је 74. Површина објекта је 360 квм а површина дворишта 1.136 квм. Грејање у овом објекту је на гасне пећи.


Објекат Барби у Србобрану

Објекат "Барби" у Србобрану, у ул. Скопљанској бр. 11.

У овом објекту раде 2 групе деце на мађарском језику, и то једна старијег предшколског узраста и једна млађа група. Укупан број деце у овом објекту је 36. Површина објекта је 174 квм а површина дворишта 688 квм. Грејање у овом објекту је на гасне пећи.


Објекат Пчелица у Србобрану

Објекат "Пчелица" у Србобрану, у ул. Милоша Обилића бр. 70.

У овом објекту раде 2 групе деце на српском језику, и то једна старијег предшколског узраста и једна млађа група. Укупран број деце у овом објекту је 36. Површина објекта је 262 квм а површина дворишта 966 квм. Грејање у овом објекту је на гасне пећи.


Објекат Чуперак у Србобрану

Објекат "Чуперак" у Србобрану, у ул. Ратарској б.б.

У овом објекту ове школске године због малог броја деце ради само једна васпитна предшколска група деце на српском језику која броји 19 деце. Површина овог објекта је 280 квм а површина дворишта 2.680 квм. Грејање у овом објекту је етажно на земни гас.


Објекат Пепељуга у Турији

Објекат "Пепељуга" у Турији у ул. Вука Караџића бр. 8.

У овом објекту раде две групе деце на српском језику и то једна припремна предшколска и друга млађег узраста деце. Укупан број деце у Турији ове школске године је 38. Површина објекта је 220 квм а површина дворишта 1.154 квм. Објекат располаже ЕГ на земни гас.


Објекат Бубамара у Надаљу

Објекат "Бубамара" у Надаљу, у ул. Др. Лазара Ракића бр. 30.

У овом објекту раде такође две групе деце на српском језику. Једна припремна предшколска и друга млађег узраста деце. Укупан број деце у Надаљу ове школске године је 43. Површина објекта је 180 квм а површина дворишта 1.371 квм. Грејање у овом објекту је етажно на земни гас.


Сви наши објекти имају директне телефонске линије и сву потребну инфраструктуру. То су или релативно нови објекти или објекти адаптирани у последњих 5-6 година, светли, опремљени свим аудио-визуелним и другим дидактичким средствима, уређени са справама за дечју игру у сваком дворишту.

За децу у целодневном боравку храна се припрема у кухињи О.Ш. ''Вук Караџић у Србобрану док се ужина за децу у полудневном боравку припрема у пекари "ХИТ" у Србобрану.

Наша деца не плаћају партиципацију за похађање вртића одлуком Скупштине општине Србобран.

Рад са децом изводи стручни кадар-васпитачи са шестим степеном стручне спреме, педагог и адекватно помоћно особље.

Трудимо се да деци обезбедимо пријатан и безбедан боравак у нашој Установи и квалитетан васпитно-образовни рад на задовољство деце и њихових родитеља.Слика футер