Актуелности

Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Установе

18. maj 2018. u 06:58h

11. маја ступио је снагу Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Установе за предшколско васпитање и образовање ''Радост'' Србобран. Њиме су регулисани: упис деце у целодневни боравак, упис деце у припремни предшколски програм и остале групе полудневног боравка, поступак пријема деце, потребна документација, рад конкурсне комисије и бодовање (рангирање) приликом уписа, потписивање уговора за целодневни боравак, ужина у полудневном боравку, обавезе код пријема и пуштања деце, обавезе код правдања одсуствовања детета, обавеза пријављивања промене података и исписивање детета из вртића. Цео текст Правилника можете видети под ''ДОКУМЕНТИ''.Слика футер